Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_K_X006v_036_1 C NH_G_X008v_036_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 6v, nr. 38 (wrs. 1329 dec. 26-1333 sept. 29, naar onbekend voorbeeld).
Opschrift:

Roerende de molen tsGravesande.

C: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 8v, nr. 38 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar onbekend voorbeeld).
Opschrift:

TsGravenzande.

In de benedenmarge: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 217-218.

Deze tekst is in B en C geschreven op een leeg blad voorafgaande aan het begin van een nieuw gedeelte, en is een secundaire toevoeging door latere handen. In de registers Noordholland was deze tekst eerder ingeschreven in de vorm van een notitie; zie nr. NH 57. Vgl. voorts nrs. NH 54-56 en 58.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi scepenea, Raet ende die ghemeene poirte van den Zande maken cond allen luden dat wi jeghens onsenb lieven c ende gherechten here heren Willamed, grave e etc., teenen eeweliken pachte ghenomen hebben sinen molen int ambocht van den Zande ende al den wint van den ambochte voirs., omme vijf ende dortich pond Hollandsf sjairs die wi hem jairlix betalen sullen, die eene helft te Paschen Zande marct ende die ander helft g te herfst Zande marct, ende alsoe van jare te jaire eewelike in ghereeden penninghe jof panden die den dorden penning beter sijn die men driven jof draghen mach; ende ware dat wi des niet en deden, wair bi dat onse lieve here die grave voirnoemd of sijn rentemeister cost ende scade dair bi deden bi ghebreke van ons, dat gheloven wi hem in goeden trouwen op te rechten mit den hoefstoeleh op sijns selves segghen, sonder airchlist.

In orconde desen brieve beseghelt met onser poirte seghel van den Zandei. Ghedaen in den Haghe op der Heyligher Crucen avond inj septembre int jairk ons Heren M CCC ende neghentiene.

a
sepene C.
b
gecorrigeerd B.
c
hier here, doorgestreept B.
d
Will'e B; Willaem C.
e
hier van Heynn. C.
f
Holl. BC.
g
hier en in de volgende twee regels om een gat in het perkament heen geschreven B.
h
hoefsteele, ervóór hoefstoele, doorgestreept C.
i
Sande C.
j
int, de t geëxpungeerd B.
k
boven de regel toegevoegd B.
Oorkonder: schepenen, Raad en gemeente van 's-Gravenzande
Destinataris: graaf Willem III