Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X009v_048_1 C NH_K_X008r_048_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 9v, nr. 50 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Dieric ende Arnoud Jans kindre van Meerburch.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 8r, nr. 49 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 218, ad 1319 september 13 (de volledige oorkondetekst, naar het 'Perkament Register van de Charterkamer van Holland, Liber IIII. Aelbrecht, pag. 136. versa').

De datering verschilt in beide afschriften; de originele registratie was op dit punt blijkbaar niet eenduidig. Gezien de opzettelijke correctie in B zal die kopiist wel het best hebben opgelet, en staat daar de juiste datum. Deze datering wordt bevestigd in de editie Van Mieris, naar een andere bron, waar de oorkonde integraal staat afgedrukt. – Zie de twee voorafgaande optekeningen nrs. NH 46-47 in het register voor de belening van de goederen die in de akte worden uitgezonderd van de schenking; vgl. voorts nrs. NH 40-45.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here bi siere lettere ghegheven Dierica ende Arnoud Jans kindre van Meerburchb in rechten eyghen al dat goet dat Florijsc hoir broder van hem te liene plach te houden, uyt ghenomen die woninghe te Meerburch mit ommetrent zestich morghen lands als voers. es, die Dieric voerseyd van hem in rechten liene houden zal, ende tien morghen lands daer Daniel die Witte op sit, daer Dieric die ene helfte ende Arnoud die ander helfte in rechten leene van hem houden souden.

Ghegheven in die Haghe des donrendaghesd na onser Vrouwen dach in septembre int jaer van neghentiene.

[Dienstaantekening:]

e Per Enghelbertum receptorem Noirthollandie.f

a
Dyeric C.
b
Me'burch C.
c
verbeterd uit Florens C.
d
waarschijnlijk verbeterd uit dinxendaghes B; dinxendaghes C.
e
ontbr. C.
f
Per [pre]dictum (de afkorting dcm̄; het prefix is blijkbaar vergeten)

C.

Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk en Arnoud, zoons van Jan van Meerburg