Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X019v_116_1 C NH_K_X023r_116_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 19v, nr. 119 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Her Jacob van Moerdrecht.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 23r, nr. 115 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Bij het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 266.

Deze ongedateerde notitie staat temidden van een hele reeks oorkonden uit oktober 1321, en zal derhalve in diezelfde periode zijn opgetekend. De lijst is waarschijnlijk opgesteld in verband met het in het register direct volgende nr. NH 117, een op 28 oktober aan Jacob van Moordrecht verleend privilege; Van Mieris geeft beide stukken gecombineerd uit. – Vgl. voorts nrs. NH 142-145.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Dit es dat goed dat haer Jacob van Moerdrecht houda van minen here den grave van Henegouwenb ende van Hollandc d. Int eerste dat ambocht van Moerdrechte, streckende dat een ende an der heerscap van der Ghoudef ende tander ende an dat ambocht van der Niewerkerke, opghaende an Zevenhuseng an die landscheidinghe ende tusken der Picheledeh ende der halver Ysele. Item coren tiendei ende smal tiende die beleghen hevet metj tiende haer Jan van Heneghouwenk ende Janl van der Ghoudem daer an, ende dat men noemdn des Proesto tiende, op streckende an die Pichlede tusken der halver Ghoudep ende Gheraerdq Heyen sloet. Item al dat land ende boske dat strecket tusken sheren Jans tiende van Heneghouwenr, Janss tiende van der Ghoudet ende dat men noemdeu des Proest tiende, op streckende an der Pichlede tusken der halver Ghoudev ende Jacobs lande van den Brokew, sonder allene uyt gheset seven morghen lands die es ghenoemd Letten borchanesse ende vijf morghen van derx Niewarghoudey. Item een stuc tienden achtien voirlanch ende smaltiende vander Pich ledez weest waerd, tuysken der landscheydinghe van Zevenhusena' ende sheren Jans tiendeb' van Heneghouwen.

a
ontbr. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. C.
d
hier etc. houd C.
e
Mordrecht C.
f
Goude C.
g
Zeven husen C.
h
de onduidelijk; in tweede instantie bovengeschreven B; Pichele C.
i
coren en tiende d.m.v. een verticaal streepje gescheiden B.
j
hierna blijkbaar een uitgeveegde letter B.
k
Heneg. C.
l
n onduidelijk B.
m
Goude C.
n
hierna een direct uitgeveegde letter, mogelijk een e B.
o
door andere, contemporaine hand verbeterd uit Porst C.
p
Goude C.
q
Gheret C.
r
Heneg. C.
s
Ja waarschijnlijk direct verbeterd uit de eerste halen van Item B.
t
Goude C.
u
noemd C.
v
Goude C.
w
Broeke C.
x
d verbeterd uit v B.
y
Niewerghoude C.
z
Pichilede C.
a'
Zeven husen C.
b'
hierna een n uitgeveegd B.