Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X025v_159_1 NH_G_X026r_159_2 C NH_K_X033v_159_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 25v-26r, nr. 163 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Der vrouwen van Voirne.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 33v, nr. 157 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 299, naar 'Perkament MS. van de Charterkamer'.

Het afschrift door Van Mieris is vermoedelijk uit een andere bron dan B of C, en geeft op één plaats een betere lezing (zie voetnoot i).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond etc. dat wi onser liever nichten der vrouwend van Voirnee ende vanf Theilinghe machte ghegheven hebben ende gheven enen ghewaerden rechter te setten van horen weghen met horen open brieve over al in hore gherechte binnen onsen lande, elker malc rechte ende wet te doene ende van hore weghen binnen onsen lande, waer dat zi, recht teg eyschen ghelike jof zire selve jeghenwoerdich ware, behouden elkenh mansi rechts; dit sal gheduren toet onsen wedersegghen.

In orkonde dese brieve etc. Ghegheven te Rotterdammej des woensdaghes na sinte Bartholomeus dach int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
gecorrigeerd C.
e
Voerne C.
f
door andere hand bovengeschreven C.
g
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
h
elcs C.
i
mancs BC, de c bovengeschreven C; mans ChHZ.
j
Rott'damme B; Roet'damme, de eerste e onduidelijk vanwege een correctie.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de vrouwe van Voorne en Teilingen