Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X027r_164_1 C NH_K_X035r_164_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 27r, nr. 168 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Claes Stugge.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 35r, nr. 162 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 113.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken cond etc. Wand Willaem van Adigheestc die helfte van der zijdwinde tuschen Delf ende der Scie, legghende int ambocht van der Scie, die hi van ons in erfliened te houden plach, quite ghescouden hevet tote Clays Stugghen behoef, wilke halve zijdwinde voers. wi desen voerscreven Clayse Stugghen ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen binnen achterzuster kinder niet te versterven verliend hebben. Ende waer dat zake dat die van den Zevenf ambochten deser halver zijdwinde te doen hadden tote eenre waterkeringheg, so willen wi dat sise orbaren daer toe; ende die bate ende vrome die van deser voerseyder halver sijdwinde coemt zal Clays ende sine nacomelinghe voers. hebben. Ende dese halve zijdwinde gheloven wi Claysh voers. ende sine nacomelinghei te waren.

Ghegheven in Middelburch des dinxendaghes na Paesdaghe int jaer ons Heren M CCC driej ende twintich.

a
Heneg. BC.
b
Holl. BC.
c
Adegheest C.
d
of orfliene B; oirfliene, li gecorrigeerd C.
e
Clayse C.
f
Zevenen, de twee laatste letters mogelijk doorgestreept C.
g
door andere hand verbeterd uit wateringhe C.
h
Clayse C.
i
sinen nacomelinghen met de beide eindletters n doorgestreept C.
j
door andere hand verbeterd uit twie C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Stugge