Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X030v_195_1 C NH_K_X040r_195_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 30v, nr. 199 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Florijs Heynricx z.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 40r, nr. 192 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 124.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De notitie aan het einde van de tekst was vermoedelijk ook achter het in het register volgende nr. NH 196 geschreven; zie aldaar.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond etc. dat bi onsen goeddenken ende bi onsen oirlove Florens Heynrix sone vercoft hevet Wouter sien sone ende Wiggher Jan Wiggers soneb te vrien eyghen zes morghen lands die hi van ons helt te rechte liene, die gheleghen sien te Coudekerkec in den Hoghen waerd tusken Florens lande van Zueten an die zuitzide ende tland dat was Coenraetsd van den Zande an die noirtzide, streckendee van den Luttiken Rijn tote an dien groten Rijn; wilken coep van desen lande voerscreven wi sullen vaste ende ghestade houden, ende zullent ghewaerd houden den voerseyden Wouter sien sone ende Wiggher alse vri eyghen goed.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op den Jaers dach int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIo.

 

Hanc litteram habet Enghelbertusf, et inde respondebit domino de XXI lb. Hollandensiumg.

[Dienstaantekening:]

h Per Enghelbertumi et Dieric van Zueten.

a
Heneg. BC.
b
ontbr. C.
c
Koude-|kerke C.
d
Coenraerds C.
e
s gecorrigeerd B.
f
Enghelb'tus BC.
g
Holl. BC.
h
ontbr. C.
i
Enghelb'tum B; Enghelb. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris Hendriksz., zijn zoon Wouter en Wigger Jan Wiggersz.