Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X044r_215_1 B NH_G_X033r_215_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 44r, nr. 212 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 33r, nr. 209 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Gerart heren Kerstans z.

In de rechter marge: Nota. – In de linker marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 114.

Wi ..Willaema graveb van Heynegouwenc etc. maken cond etc. Want wi Gheraerde heren Kerstans sone van Raphorst, ons ghetrouwes ridder, omme dienst dien hi ons ghedaen heeft ende noch doen zal ghegheven hebben ende bewiset twe ende twintich pond Hollandsd sjaers van ons in rechte liene te houden, die wi hem jaerlix bewiset hadden in te nemen tote Paesken an onsen bailiu van Rijnland toter tijd dat wise hem elwaer bewisete hadden, waer om wi Gheraerde voirs. die twie ende twintich f pond Hollandsg sjaers voirscreven in allen manieren als hise te voren van ons helt in rechten liene bewiset hebben ende bewisen op onse erfhureware die wi hebben in heren Enghebrechts broec, legghende bi Rotterdammeh, ende willen dat Gheraerdi voirs. elkes jaers als die daghe van der erfhure voirs. vallen zullen voren uyt neme ende ontfanghe zine twie ende twintich pond sjaers voirscreven; ende ombieden onsen rentemeister van Noirdhollandj die nu es jof hier na wesen zal dat hise Gheraerdek alle jare voren uyt nemen late van den eirsten ghelde datter of vallen zal.

In oirkonde etc. Ghegheven te Valenchijnl des donresdaghes voir Pinxterm int jaer ons Heren Mo CCC drien ende twinticho.

[Dienstaantekening:]

Ignoro per quem.

a
Will. AB; digniteitspunten ontbr. B.
b
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
c
Heyn. A; Heneg. B.
d
Holl. AB.
e
bewijsdet met de d geëxpungeerd B.
f
hier poll, doorgestreept B.
g
Holl. AB.
h
Rott'damme AB.
i
Gher. A; Gheret B.
j
Noirdholl. AB.
k
Gher. AB.
l
Valench. AB.
m
Pinxt' AB.
n
door andere hand bovengeschreven B.
o
dit woord geschreven rond een gaatje in het perkament A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard zoon van heer Kerstant van Raaphorst, ridder