Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X049r_250_1 B NH_G_X036v_250_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 49r, nr. 247 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 36v, nr. 242 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jan die Costera.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 335, ad 1324 maart 2 ('des Vridaghes in Meerte', geƫmendeerd uit 'des vierden daghes').

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. NH 288.

Wib Willemc grave etc.d maken cont etc. dat wi ontfanghen hebben Janne den Costere toit onsen kempef, des sel hi ons dienen med suaerde ende med bokelare ende med cleppele ende med scilde, ende in allen stucken soe waer dat wijs jof onse bailiu begheren ende him vermanen; des sel hi jaerlix van ons hebben sestien pond Hollandsg ende een paer cleeden, te betailen jaerlix die ene helfte ende een paer cleeder te Paeschen ende die ander helfte te sente Jans misse te midde zomerh. Waeromme wi ombieden Jan van Rosenburch, onsen bailiu van Rijnland, jof denghenen die onse bailiu i in Rijnland hier namaelsj wesen sel, dat ghi Jank voirs. dit voirscreven gheld jaerlix betaild als voirscreven es; ende van alzoe vele zullen wi jul quiten med sinen brieve in uwem eerste rekeninghe. Ende dit sel gheduren toit onsen wedersegghen.

Ghegheven te Dordrechtn des vierdeno daghes in maerte int jaer ons Heren Mo CCCop vierendetwintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominumq Symonr de Benthems, Enghebrechtt et alios.

a
Cost' B.
b
in tweede instantie in de marge bijgeschreven A.
c
Will. AB.
d
ontbr. A.
e
Cost' AB.
f
knape B.
g
Holl. AB; boven de regel toegevoegd A.
h
24 juni.
i
hier daer wese, doorgestreept A.
j
volgorde: hier namaels in Rijnland B.
k
J gecorrigeerd B.
l
in B.
m
u B.
n
Dordr. B.
o
r bovengeschreven A.
p
ons Heren Mo CCCo ontbr. B.
q
bovengeschreven A.
r
Symō A; Symonē B.
s
Benthē A; Bentē B.
t
Enghebr. A; Engh. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan de Koster, kampvechter