Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X052v_270_1 B NH_G_X039r_270_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 52v, nr. 269 (primaire registratie).
Opschrift:

Erfhuere.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 39r, nr. 263 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Een erffhuyer van wilnesse.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 366.

Wi ..Willema grave van Heynnegouwenb etc. maken kond etc. dat wi onse wilnesse van Nootdorpec, die gheleghen es tuschen Pieterd Bovense sloetf ende der abdissen hoeve van Reynsburchg, die zi houd van ons, dat nortende op ghaende van den weghe die gaet tusken Tedingherbroekeh ende diei wilnesse, ende dat zuitende op streckende ane die landsceydinghe j van Nootdorpek alsoe als die kercsloet toe coemt, ende dat oistende op streckende alsoe als die landsceydinghe tusken Willems venel ende Zoetermerem toe coemt, uutghegheven hebben ter rechter erfhureware, elke morghen omme ses scellinghe Hollandsn ende drie hoenre sjaers; ende wilke tijd datse verwandelt, soe zalmenze winnen vor onsen rentemeester ende te landwinninghe gheven elke hand twie scellinghe. Ende in deser manieren zoe ghewaren wise elken mensche diese beseten heeft of besitten zal bi onsen rentemeester.

In orkonde etc. Ghegheven indeno Haghe des manendaghes na sinte Lucas daghe int jaer XXV.

[Dienstaantekening:]

Per Enghebrechtp receptorem.

a
Will. AB, de digniteitspunten ontbr. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Noeddorpe B.
d
Pieters B.
e
lezing van de eerste en derde letter niet geheel zeker; L resp v zijn ook mogelijk A; Bovēs B.
f
ontbr. B.
g
Reynsb'ch A.
h
Tedingher- | broeke, de k onduidelijk A; Tedingher broike B.
i
ontbr. B.
j
hier up, geëxpungeerd B.
k
Noetdorpe B.
l
veen B.
m
Zoet'm'e A; Zoet' meer B.
n
Holl. AB.
o
in die B.
p
Enghebr. A; Engh. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: pachters te Nootdorp