Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X059r_295_1 B NH_G_X046v_295_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 59r, nr. 294 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 46v, nr. 288 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Alijdt Engebrechtsa wijff van Voirscoten lijfftocht.

Wi Willemb grave van Henegouwenc etc. maken cond allen ludend dat Enghebrechte van Voerscotenf met onser hand ghemaect heeft joncfrou Aleideng van Barendrecht, sinen wive, tote horer lijftochte XVII lb. ende X s. Hollandsh jaerlixi uten renten die Enghebrechtj voers. van ons hout te liene in Roderisek; ende daer in zol zullen wi haer houden na den rechte ende cuystume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des zonnendaghes voerm sinte Jans misse te middezomer int jaer ons Heren Mo CCC ende zes ende twintichn.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et alios.

a
Engebr. B.
b
Will. AB.
c
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Enghebr. AB.
f
Voirscot. B.
g
Aliden B.
h
Holl. AB.
i
sjaers B.
j
Enghebr. A.
k
Roderisen B.
l
ontbr. B.
m
voir, verbeterd uit na B.
n
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Engebrecht van Voorschoten en zijn echtgenote jonkvrouw Aleid van Barendrecht