Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X061v_312_1 B NH_G_X049v_312_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 61v, nr. 311 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 49v, nr. 304 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Florijs Mol.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 154.

Vgl. nrs. NH 128, 129, 223 en 311; zie voorts nrs. NH 416 en 435.

Wia Willaemb grave van Henegouwenc, van Zellandd, van Hollande ende here van Vrieslandf maken condg allen ludenh dat ons Florijs Mol op ghedraghen heeft tonsen eyghen ene sate van twintich morghen lands legghende op Schyevenei, dat Claerbouts sate hiet, ende vier morghen lands legghende op Schievenej, die Clays Heerkijns soensk waren, wilke vier morghen wi desen Florijs ghegheven hadden overmids onghelde dat hi daer voren betailde daert ons of aneghecomen was vri bi rechte ende vonnesse onsel welgheborenre heymraderen van Scieland bi Dierix tiden van der Made, doe hi onse baliu was van Delflandm ende van Schielandn; wilke voerseyde sate ende land alse voerscreven es wi weder verlient hebben desen Florijs Mol voers. van ons te houden te liene in deser manieren dattet comeno mach up sine kinden kinderen daer hijt bewist, ende vort daer na op den naisten toe comende van der zuaersidep van wittachtigher boerte, binnen achtersusterkinde niet te versterve.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen zegheleq. Ghegheven in die Haghe des mannendaghesr op sinte Michiels dachs int jaer ons Heren M CCC ende XXVIt.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemu camerlinc.

a
ontbr. A.
b
Will. AB.
c
Heneg. A.
d
Zell. A.
e
Holl. A.
f
etc. i.p.v. van Henegouwen ... Vriesland B.
g
de d verdwenen in de kneep A.
h
etc. i.p.v. allen luden B.
i
Scievene B.
j
ev gecorrigeerd uit w A; Scievene B.
k
boven de regel toegevoegd A.
l
onser B.
m
Delf land B.
n
Sciel. B.
o
n verbeterd uit t A.
p
u bovengeschreven A; zuaertzide B.
q
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
r
des manendaghes boven de regel toegevoegd B.
s
Michiel- | dach B.
t
XXVIo i.p.v. ons Heren ... XXVI B.
u
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris Mol