Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X062v_318_1 B NH_G_X050v_318_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 62v, nr. 317 (1326 okt. 5-dec. 17, mogelijk naar het origineel).

Deze tekst is waarschijnlijk in tweede instantie in de ondermarge van f. 62v bijgeschreven, omdat hij inhoudelijk behoort bij de twee voorafgaande oorkonden nrs. NH 316 en 317. Voorts wordt de oorkonde gevolgd door een hoofdletter A en een kruis, welke tekens worden herhaald bij nr. 322 op f. 63v (in deze editie nr. NH 319), ten teken dat de onderstaande tekst daarvóór moet worden geplaatst. – Onder aan de tekst in de marge een horizontale streep, doorgehaald.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 50v, nr. 311 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Willem van Brawode.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 171, ad 1316 maart 27.

Vgl. nrs. NH 316, 317 en 319, alsmede nrs. NH 457, 557, 558 en 586.

Wia Willaemb grave etc. ombieden u rechter ende landscepene van Vlaerdinghe ende doen u te wetenec dat wi Willaemd van Brawode diemen hiet van Inghelante ghegheven hebben een steenhuys, f sevenentwintich morghen lands rietvelt binneng dike ende die meenteh int Nuelandi, datj Woutersk van Loesdunen was ende siere kinder dietl jeghens ons verboirt hebben; waer omme datm wi willen dat ghi Willaemn, onsen cleerco voirs., brenghet in enen vrienp eyghendoemq alse te lands rechter behoirt aldaer dat erve leyt voirghenoemds, want wijt hem ghegheven hebben ende noch gheven voer ju met onsen openen brieve.

In oirkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC endet XVI des zaterdaghes voir Palmenu.

a
in de marge bijgeschreven A.
b
Will. AB.
c
boven de eind-e een onvoltooide afkortingsstreep A.
d
Will. AB.
e
Engheland B.
f
hier ende B.
g
door andere hand verbeterd uit buten A.
h
meinte, de eerste e uit o B.
i
Nieweland B.
j
die B.
k
Woters B.
l
e gecorrigeerd A.
m
in de marge toegevoegd A.
n
Will. AB.
o
aan de eind-c een overtollig afkortingsteken A; clerc B.
p
boven de regel toegevoegd, de lezing deels onduidelijk A.
q
eyghendoen A.
r
landrechte i.p.v. lands rechte B.
s
volgorde: al daer tvoirghenoemde erve leyt B.
t
M CCC ontbr., ende geëxpungeerd B.
u
P uit een opgaande letter B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Brawode geheten van Engeland, grafelijke klerk