Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X066v_341_1 B NH_G_X054r_341_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 66v, nr. 340 (primaire registratie).
Opschrift:

Jan van Brabant.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 54r, nr. 333 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jan van Brabant.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 163.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen ludenb dat Jan van Brabant ons ghevenc heeft tenen vrien eyghen enen camp land van drien morghen, die ghehieten es Heykend were ende gheleghen es in dene ambochte van Valkenburchf, wilc land voirscreven wi weder ghegheveng hebben ende gheven Janh van Brabanti ende sinen nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen te houden tej rechte erfliene k, binnen afterzusterkint niet te versterve.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes na sinte Marien Magdalenen dach int jaer ons Herenl M CCC XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliterm, Jann vano Pollanenp, Enghebrechtq et alios.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
ghegheven B.
d
de eerste e bovengeschreven B.
e
ontbr. B.
f
Valkenb. B.
g
gheven B.
h
Janne B.
i
Braband B.
j
ten B.
k
de rest van de regel opgevuld met een horizontale streep A.
l
ons Heren ontbr. B.
m
ontbr. B.
n
de letters Ja vervaagd A; Io. B.
o
de B.
p
Poll. B.
q
Enghebr. (de letters En vervaagd) A; Enghelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Brabant