Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X067v_349_1 B NH_G_X054v_349_1 NH_G_X055r_349_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 67v, nr. 348 (primaire registratie).
Opschrift:

Heer Dirk Bokel, ridder.

In de marge, door latere hand: Recht leen.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 54v-55r, nr. 341 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Her Dirck Bokel, ridder.

In de marge, door andere hand: Verstorven.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 435-436.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Holland, van Zeeland ende here van Vrieselandc maken kond allen ludend dat wi heren Dieric Bokel, ridder, onsen trouwen man, omme menighen trouwen dienst die hi ons ghedaen hevet ende noch doen sal zulke gratie ghedaen hebben dat al dat leengoed dat hi huden des daghes van ons houde, uutghenomen dat ambocht van Rotterdammef ende al goedg dat hi van ons houd ende binnen den ambochte van Rotterdammeh voerseyt gheleghen es, ende dieni waert voer Rotterdammej, endek alsulc verval ende scoenesse alze denl ambochte van Rotterdammem toe behoert binnen den vorseyden ambochte, ende die hi van ons houd na sire doet, sturve hi sonder wittachtichen sone, comen zoude op Agniesen siere wittachtigher dochter die hi nu ter wilen hevet; ende die zalt van ons ende van onser nacomelinghe houden teenenn rechten liene. Hier over waren Gillijso van Cralinghenp ende Arnoud van den Dorpe.

In orkonden desen brieveq etc. Ghegheven toter Dordrechts des manendaechs na sente Jacobs dach int jaer ons Heren Mo CCCot XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter et Willaemu camerlinc.

a
Will. B.
b
Heneg. A.
c
etc. i.p.v. van Henegouwen ... Vrieseland B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
houdende es B.
f
Rott'damme A.
g
tgoed B.
h
Rott'damme A; Rotterdam B.
i
den B.
j
Rott'damme A; Rotter damme B.
k
e verbeterd uit a B.
l
e onduidelijk, verbeterd uit a A.
m
Rott'damme B.
n
in B.
o
Gijlijs B.
p
Cralighe met een afkortingsstreep boven gh B.
q
desen brieve ontbr. B.
r
te B.
s
Dordr. B.
t
ons Heren Mo CCCo ontbr. B.
u
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Dirk Bokel, ridder