Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X072v_388_1 B NH_G_X060r_388_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 72v, nr. 387 (primaire registratie).
Opschrift:

Loesduynen.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 60r, nr. 379 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dat goidshuys te Loesdunen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 474.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen ludenc dat wi voir ons ende vor onse nacomelinge graven van Hollandd omme Goede den goeds huzee van Loesdunen ghevenf alle weke enen stoep wijns te saingg wine, ende die sal hem gheven alle weke onse meister uut onsen hove in die Haghe; ende wareh dat gheviele dat in onsen hof in die Haghe eni gheen wijn en ware jof datter wijn ware dair men niet uut tappen en mochte sonder vriesej van scade, zoe onbieden wi onsen meister voirs. jof zoe wie naemaels dairk in die Haghe meester wesen zal dat hi den goids huze van Loesdunen voirs. elke weke gheve twaelf penning Hollandsl vor den stop wijns, ter tijd toe dat him hem den wijn gheven.

Ende om dat wi willen dat dit wel ende vaste ghehouden worde, zoe hebbe wi desen brief bezeghelto med onsen zeghele. Ghegheven tote Rotterdammep op sinte Lucien dach int jaer ons Heren Mo CCCo acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Holl. AB.
e
goedshuus, de eerste s bovengeschreven B.
f
bovende regel toegevoegd A.
g
sanc B.
h
waert B.
i
ontbr. B.
j
vreese B.
k
daer na i.p.v. naemaels dair B.
l
Holl. AB.
m
ghi B.
n
ghevet B.
o
bezeghel A.
p
Rott'damme A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abdij van Loosduinen