Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X073v_395_1 B NH_G_X060v_395_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 73v, nr. 394 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 60v, nr. 386 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dirc van Teylingen

In de marge een kruis. – Vóór de initiaal een dubbel kruisje.

Gezien de inhoudelijke samenhang met het in het register volgende nr. NH 396 zal deze ongedateerde lijst tegelijk met die oorkonde zijn geregistreerd, en waarschijnlijk ook wel bij gelegenheid van de uitvaardiging daarvan zijn opgesteld.

Een 'horntiende' is vlgs het MNW de tiende geheven in een bepaalde hoek van een perceel, de 'noordtiende' die geheven aan de noordzijde van een perceel.

Dit sien die tienden die Dierica van Teylinghenb legghende hevet in Rijnsuikerc ambocht: in den eirsten den groten tienden half, d den horene tiende half ende half den noird tiende, den middel tiende al, een paer suane te Warmonde ende die voghelie van Abts poilef g.

a
Dier. A.
b
Theylinghe B.
c
Rijswik' B.
d
het volgende begint op een nieuwe regel A.
e
h gecorrigeerd B.
f
Abts poele B.
g
hier ten erfleene, door andere hand toegevoegd B.
Destinataris: Dirk van Teilingen