Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_C1r_001_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. [A]r, nr. [0] (ws. eerste kwart 14e eeuw).

De onderstaande klachtenlijst, die door de moderne hand niet van een volgnummer is voorzien, is geschreven op een in het register ingeschoven los blad. Aangezien de tekst ontbreekt in het het duplicaatregister AGH 401, zal dit blad pas op een later moment zijn ingelegd in AGH 402, mogelijk pas na maart 1340, toen de registers werden afgesloten. Toch is de tekst van eerder datum: op basis van het schrift is de lijst te dateren in het eerste kwart van de 14e eeuw.

De lijst zal samenhangen met de in nr. UT 2 overgeleverde klachten van de graaf betreffende dezelfde onderwerpen, gericht aan de officiaal van de Utrechtse domproost. Mogelijk was nr. UT 1 de inventarisatie van klachten die voorafging aan nr. 2, de officieel ingediende lijst.

Dit sien zomme pointe dair mijns herena lude van Hollandb omme claghen dat mense veronrecht mit den gheesteliken gherechte. Int eirste:

Van lantzaghen die papen jof clerken anegaen.

Van papen jof clercken besterfte jof erve jof coipmanscepe jof scoutc, die waerlic es.

Van papen jof clercke harnasc te draghen, te vechten, vrede te weygheren, bi nachte te wanderen, tavairnend ende bordiel ende stoven bi nachte te hoyen.

Van daghen omme wairlike scout clerke up waerlike luden, jof waerlike lude op waerlike lude, jof dat waerlike lude hore scout clerken up draghen.

Van den wive die hoir zelven Tordrechte in der kerken verhenc.

Item dat men daghelix niet en zeende anders dan ter rechter tijt.

 

In Zeelandf:

Provisore die daghen omme smerte, omme doitslach, omme helpeg ende omme waerlike scout.

Van omberuften vrouwen die men heymelike brieve zent, zi moeten heymeliken beteren jof men salse openbair doen daghen van overspele.

Van vonnessen die scepene wisen bi hore zielen, die men corrigeren wil.

Van armen luden die omme noyth heylighen daghes in den oest coren mennen.

Van den springhers die men achter die lande zendet.

Item dat die provisore i berechten moghen, dat men dat niet vorder enej trecke.

Item dat men alle brokek openbare corrigere, jof zoe weselike beteringhe neme dats tland ghewesen moghe.

a
vóór de h de aanzet van een letter (een lange s?) C.
b
Holl. C.
c
jof scout boven de regel toegevoegd C.
d
de eerste a uit e C.
e
Tordr. C.
f
Zeel. C.
g
omme helpe deels verdwenen in een gat in het perkament C.
h
boven de regel toegevoegd C.
i
hier een n (een onvoltooid woord?) boven de regel toegevoegd C.
j
aldus C; lees en ?
k
verbeterd uit beteringhe C.