Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X012v_053_1 C UT_K_X012v_053_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 12v, nr. 52 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Roerende die walen op die Nyevairt.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 12v, nr. 51 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 280.

Vgl. nrs. UT 39, 48, 50 en 54.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat omme dien groeten noet die gheweset hevet ende noch ghescien mochte an die wadend bi der Niewervairt, zo bevelen wi narenstelike onsen lieven gheesteliken vader den biscop van Zuden dat hi tote dien waden sie mitten ghenen wien dat bevolen es, wair bi dat die waden voirs. zo wel ende so vast ghemact sien dat Ghesticht van Utrechte ende onse land van Hollandf dair bi versekert sien ende sonder vrese bliven; ende wad ghelde dat hi dair in legghen sal jof wad belofte jof finieringhe dat hi dair ommeg doen sal, jof zo wad coste jof scade dat hi ende sineh borghen die hi voir hem sal setten om die waden voirs. doen sullen ende sine borghen die hi voir hem setten sal, des ghelike dair of sullen wine scadeloes houden ende quite, sonder archlist.

In orkonde etc. Ghegheven toit Utrechti des vridaghes na Paisdach int jaer ons Heren M CCC twee ende twintich.

a
Will. C.
b
..grave C.
c
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
d
d gecorrigeerd C.
e
Utr. BC.
f
Holl. BC.
g
vóór de o een vlekkerig uitgeveegde d C.
h
ne bovengeschreven C.
i
Utr. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: bisschop van Zuden