Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X013r_057_1 C UT_K_X013r_057_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 13r, nr. 56 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jan uten Gaerde.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 13r, nr. 55 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 117.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc etc.d maken cond etc. dat wi onsen goeden vriend Janne uten Gharde, borghere van Utrechte, hebben ghenomen in onse bescermte ende seker gheleyde te varen ende te keren over al in onsen lande mit sijns selves goede ende coemanscippen, siere rechter scout ende tolne dair of te betailen; ende ombieden onsen bailiuwen, rentemestersf, tolnaers ende andersg alle onsen luden van onsen lande dat si Janne voirs., sinen goede ende coemanscippenh in sulker manieren alst voirs. es varen ende keren laten doir onsen lande ende hem vordelike sien in sulken stucken alse hi te doene hebben sal, sonder archlist. Dese brief sal gheduren tote onsen wedersegghen.

Ghegheven in die Haghe des vridaghes na sente Barthelmeusi dach int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
Will. C.
b
..grave C.
c
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
d
ontbr. B.
e
Utr. BC.
f
rentemest. B; rent. C.
g
ontbr. C.
h
comanscippen, de letters co in de marge bijgeschreven C.
i
Bertelmeus C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan uten Gaarde, burger van Utrecht