Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X019v_075_1 B UT_G_X015v_075_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 19v, nr. 73 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 15v, nr. 74 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Gijsebrechtsa testamentb.

In de marge een kruis.

Wi Willaemc grave etc. makend cont allen luden dat wi om Gode ghegheven hebben ende gheven heren Ghisebrechts testamentoers, die onse capellaene was te Sente Marien tote Utrechtf, sijn testament mede te ghelden al die rente ende goit dat hi verdient hadde ende verscenen was eer hi sterfg, ende willen dat sine testamentoers des vryelike ghebruke; alle ander renten ende goit dat niet verscenen was eer hi starf dat wille wi datmen gheve Ludekijn jof den ghenen dien hiet bevolen hevet. Ende ombieden allen den ghenen die dat goit ende renten onder hebben, dat si hem voldoen als si scoudich sijn te done ende vorscreven es, zoe waneer dat sies vermaent worden, ende des nieth en laten.

Ghegheven tote Wouderichemi des vrijdaghes vor sente ende Symon endej Juden dach int jaer XXV°.

[Dienstaantekening:]

Per Happardumk.

a
Gijsebr'ts B.
b
testamēt, de afkortingsstreep zeer dun en vaag B.
c
Will. AB.
d
makent B.
e
capellaens B.
f
Utr. AB.
g
starf B.
h
boven de regel toegevoegd B.
i
Wouderichē AB.
j
ontbr. B.
k
Happ'dum AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: executeurs-testamentair van heer Gijsbrecht, grafelijk kapelaan in Sint Marie te Utrecht