Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X026v_115_1 B UT_G_X021v_115_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 26v, nr. 113 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 21v, nr. 113 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Lijsbeth Gijsbrechtsa wijf van Cats.

Wi Willaemb grave etc. maken cont allen luden dat vor ons ende vor onse manne quam Ghisebrechtc van Cats, onse man ende knape, ende makede met onser hand joncfrouwen Lisebetten sinen wive, heren Hubrechtd Scenken dochter, tote hare rechter lijftochte VII hove lants die gheleghen sijn up Hidsberche ende strecken ane den Dievedijcf, ende ene hove lants die gheleghen es up deng Nuwen vliet, wilc lanth vorscreven hi van ons in lene hout; ende wi verlenen ende verlien met desen jeghenwordighen brieve joncfrou Lisebetten vors. in rechter lijftochte ende ghelovense daer in te houden alse sede ende costume es van onsen lande. Hier over waren onse manne alse Dieric van Brederode, Ghereti van Raephorst, Florisj van der Boechorstk endel Wouter Gheretm.

In orconde etc. Ghegheven tote Kaynoet des sonnendaghes na sente Martijnsn dach in den somer int jaer o XXVIII°.

a
Gijsbr. B.
b
W AB.
c
Ghisebr. AB.
d
de letters echt geschreven over een uitgeveegd afkortingsteken A; Hubrechts B.
e
Hydsberch B.
f
Dievendijc B.
g
ten B.
h
lands B.
i
Gher. AB.
j
Flor. AB.
k
Hoechorst B.
l
boven de regel toegevoegd A.
m
Gher. B.
n
M'tijns A.
o
hier van B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht van Kats, knaap, en zijns echtgenote jonkvrouw Elizabeth, dochter van heer Hubrecht Schenk