Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X027v_122_1 B UT_G_X022v_122_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 27v, nr. 120 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 22v, nr. 121 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan van Lichtenborch.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 481.

Vgl. nrs. UT 121 en 123 alsmede nr. GE 39.

Ic Jan van Lichtenberch make cond ende kenlic allen luden dat ic ghelovet hebbe bi mire trouwen enen edelen moghenden here, minen lieven here heren Willaema grave Heynnegouwenb etc.: wair dat sake dat ic in enen oirloghe vel metter stat van Utrechtc, dat icsd minene lieven here van Heynnegouwenf ende van Hollandg voirnoemd gheloven soude toit alre tijd als hijs mi vermaende jof vermanen dede bi sinen ghewaerden bode alre saken ende stucken die die voirscreven stat van Utrecht op mi of ic op hem te segghen mochte hebben, sonder archlist;

ende hebbe ghebeden minen lieven maghen heren Heynric van Lonresloeteh, deken van Sente Jans toit Utrecht, heren Symon van Benthem ende Dieric van Zassenaem dat si desen jeghenwoirdighen brief in kennessen hier of med mi bezeghelen willen. Ende wi hair Heynrici van Loenresloetej, deken van Sente Jans tUtrechtk, Symon van Bentheml, ridder, ende Dieric van Zassenaem voirscreven hebben omme bede Jans van Lichtenberch voirs. desen brief omme die meerre zekerheyde mit hem bezeghelt. Ghegheven in die Haghe op sente Servaesm dach int jaer ons Heren M CCC neghen ende twintich.

 

n Ista littera est sub Enghelbertoo.

a
Will. B.
b
Heynn. AB.
c
Utrech B.
d
ich B.
e
gecorrigeerd A.
f
Heynn. AB.
g
Holl. AB.
h
Loenreslote B.
i
Heynr. B.
j
Loenreslote B.
k
tUtrech B.
l
Benthē AB.
m
S'vaes B.
n
het volgende door andere hand A.
o
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Jan van Lichtenberg
Destinataris: graaf Willem III