Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X032v_142_1 B UT_G_X025v_142_1 UT_G_X026r_142_2

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 32v, nr. 140 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 25v-25r, nr. 140 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Wouter Gerijta marscalc des Neder stichts etc.

In de marge een diagonale streep.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 515.

Vgl. nrs. UT 136 en 138.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. Want een eersame vader in Gode, here Jan bi der ghenaden Gods biscop tUtrechtd, onse lieve here, bevolen hevet bi onsen rade Wouter Gherarde sijn marscalc ambocht in sinen Ghestichte an des side der Iself, so gheloven wi Wouter Gherardg voirs.: waert dat hem enich stoet viele of datten yemand weder stonde in desen voirs. ambocht, also verre als hi werct bi ons of bi heren Janne van Polanenh, dien wi in onse stede gheset hebben, te helpen ende te starken, ende willen dat houden an hoir lijf ende an hoir goed den ghenen dien wederstaeni. Waerj omme wi ombieden ende bevelen u heren Janne van Polanen, onsen bailiu van Rijnland ende van Woerden, ende anders onsen bailiuwen van onsen lande van Hollandk, van Kennemerlandl, van Vriesland ende van Aemstelreland dat ghi Wouter Gherardm also te helpen comet als ghijs van hem vermaent wort, dat hi onse ere ende des Ghestichts orbair verwaren moghen. Ende Wouter Gherardo sal rekeninghe doen onsen here van Utrechtp jaerlix bi ons of bi den ghenen die wi bi hem senden; ende hi sal bliven in den ambocht toit wedersegghen ons heren des biscops van Utrechtq voirs.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC XXXI des woensdaghes na Paesdach.

a
Ger. B.
b
Will. B.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
tUtr. AB.
e
Gher'g A; Gher. B.
f
Ysel B.
g
Gher'd A; Wout'Gher. B.
h
Poelanen B.
i
wederstaet B; de zin lijkt niet goed te lopen, mogelijk vanwege de omissie van een deel ervan AB.
j
W gecorrigeerd B.
k
Holl. AB.
l
Kennem'land AB.
m
Gher. A; Wout'Gher. B.
n
na de e een geradeerde t A.
o
Gher. A; Wout'Gher. B.
p
Utr. AB.
q
Utr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter Gerard (Simonsz.), maarschalk van het Sticht Utrecht aan deze zijde van de IJssel