Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X015v_154_1 B UT_G_X027v_154_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 15v, nr. 152 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 27v, nr. 150 (na 1336 sept. 8-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Nanne Clocken Valken zone ende Machtelt sinen wive.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 205.

Wi Willema graveb etc. maken cond etc. dat wi verlien met desen jeghenwoirdighen brieve Janne Clocken Valken sone in rechten leene van ons te houden zes morghen lands legghende bi IJsselsteynec in den Aftersloet die Valke sijn vader van ons te leene te houden plach, ende Jan voirs. met onsen goeddencken hevet ghemaect Machtilden sinen wive toit hoirre lijftocht dair of drie morghen lands an den nederen egghe; ende gheloven se in deser lijftocht te houden als wi sculdich sijn te doene na sede ende costume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven te Hairlem des sonnendaghes na sente Jacobs dach int jair ons Heren M° CCC° twee ende dortich.

a
Will. AB.
b
..grave B.
c
Yselsteyne B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Klok Valkenz. en zijn echtgenote Machteld