Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A WI_G_X089r_560_1

A: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 89r, nr. [555] (primaire registratie).

Zie de opmerking bij nr. WI 559.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 283.

Het is twijfelachtig of deze uitspraak ooit is uitgevaardigd in de vorm van een oorkonde.

Itema des saterdaghes na sinte Bonifacius dach int jair XLIIo doe waren hair Dirc van Brederode, hair Willaemb van Outshoirn, hair Florijsc van der Boechorstd, ridderene, ende Gherardf Alewijns sone van sgraven weghen van Hollandg opt ghesceyt tusken Vinken vene ende Waver vene, ende droeghen des in een dat si toe seyden die van Waver vene horen veen op te bouwen tote an die rae jof sceydinghe die die van Vinken vene ghetrect ende gheeysketh i hebben, ende niet dair overj.

Item segghen wi dat die van Vinken vene horen veen op bouwen sullen tote an die rae jof sceydinghe die die van Waver vene ghetrect ende gheeysketk hebben, ende niet dair over.

Item segghen wi dien veen die leyt binnen beyden raeen stille te legghen ende niemand te bruken noch hand ane te slane voir die tijt dat onse here die grave dien veen ghesceyden heeft jof doen sceyden.

Vort is onse segghen dat hair Florijsl van der Boechorst ende Gillijs van der Are die van Waver vene op diene zijde ende die van Vinken vene op dander zijde onderlinghe vereffenen sullen ende versoenen van allen kive die si om den veen ghehadt hebben.

a
de tekst van deze uitspraak sluit aan bij die van nr. WI 559 B.
b
Will. B.
c
Flor. B.
d
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
e
r gecorrigeerd, en het woord om een gaatje in het perkament heen geschreven B.
f
Gher. B.
g
Holl. B.
h
verbeterd uit gheeffent B.
i
hier ware, doorgestreept B.
j
verbeterd uit boven B.
k
ysket op rasuur B.
l
Flor. B.
Oorkonder: heer Dirk van Brederode, heer Willem van Oudshoorn, heer Floris van der Boekhorst, ridders, en Gerard Alewijnsz.
Destinataris: die van Vinkeveen enerzijds en die van Waverveen anderzijds