Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X004r_011_1 C ZE_K_X004v_011_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 4r, nr. 11 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die deken ende dat capittel van sinte Cateline inden Brielle.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 4v, nr. 11 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 71.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema b bider ghenaden Goeds grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond ende kenlic allen luden dat wi willen ende consenteren dat die deken ende capitel van sinte Catelinen ten Brielee met enen horen ghewaerden bode, dien si senden met des capitels zeghele, enen vrien eyghendom gheven moghen met eenre ghifte van allen goede dat si in onsen lande hebben, ende oec die ghifte vast blive ende ghestade; ende zi deken ende capitel met enen bode alse voers. es des ghelike alle goed in onsen lande ontfaen moghen met eere ghifte.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade blive, so hebben wi desen brief doen bezeghelen met onsen zeghele uythanghende. Ghegheven in Middelburchf int jaer ons Heren M CCC ende zestiene des sonnendaghes na sinte Gregorijsg daghe.

a
Will. BC.
b
hier gra geëxpungeerd C.
c
Heneg. B; Heynn. C.
d
Holl. B; van Holland ontbr. C.
e
Bryele C.
f
Middelbr. B; Middelb. C.
g
Gregoris C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: deken en kapittel van sint Catharina te Brielle