Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X005v_019_1 C ZE_K_X006r_019_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 5v, nr. 19 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Vrouw Beatrijs heren Gerijts wijff van Heemskerke.

In de marge, door een contemporaine hand: exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 6r, nr. 19 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 72.

Zie ook het volgende nr. ZE 20 in dit register.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cont allen luden dat ver Aleyt, vrouwe van der Verec, onse sustere, alle jare betalen sald vere Beatricenf heren Gheraerdsg wijf van Hemskerkeh jof horen bode die desen brief brenget XC lb. zuarter Tornoiseni sjaers, den groten Tornoisj voer XVI d., also langhe alse verBeatricek voers. mombaer wesen sal van joncfrouwen Katelinen horer dochtere, ende hore dochter voirs.l selve mondich werd; ende dese rente alse voers. es zal ver Aleitm onse sustere voernoemd alle jaren betalen tote sinte Martijnsn misse in den wintero jof binnen den viertiennachten daer na ombegrepen. Ende ware des zake dat ver Aleyt onse suster dit gelt niet en betaelde alse voerscrevenp es, waer bi dat verBeatriceq voernoemd jof hore seker bode cost jof scade daer bi hadde, dien cost ende dien scade die gheloven wi hore te gheldene ende op terechtene metten hoeftghelder.

In orconde desen brieves etc. Ghegheven in den Haghe des woensdaghes na Paesdaghest int jaer ons Heren M CCC ende zeventiene.

a
Will’m BC.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
V’e C.
d
ontbr. C.
e
veren C.
f
Beat’cen B.
g
Gher’ds BC.
h
Heemskerke C.
i
Torn. BC.
j
Torn. BC.
k
verBeat’ce B; ver Beat’ce C.
l
bovengeschreven door contemporaine hand (mogelijk dezelfde als die hierna het woord hoeftghelde corrigeerde) B.
m
Aleyt C.
n
M’tijns C.
o
11 november.
p
voirs. C.
q
ver Beat’ce C.
r
ghelde op rasuur, door een andere hand (mogelijk de scribent van C) B.
s
desen brieve ontbr. C.
t
Payschdaghe C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouwe Beatrijs, echtgenote van heer Gerard van Heemskerk