Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X026r_041_1 C ZE_K_X028v_041_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 26r, nr. 42 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Opidanus Dordraci.

In de marge een kruisje.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 28v, nr. 42 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 237. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied, p. 107, nr. 215.

Het is onduidelijk waarom deze oorkonde in het register Zeeland staat opgetekend.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wilhelmusa comes Haynnonieb, Hollandie etc. viris sapientibus et discretis consulibus totique communitati c civitatis Bremensis, salutem et omne bonum. Litteris vestrisd diligenter inspectis Rodolphume vestrum concivem, cum nave et rebus suis a nostris opidanis de Dordraco errestatum, amore vestri deliberari procuravimus liberum et solutum. Sed quia nostri opidani de Durdracof predicti nobisg sepius conquerendo graviter monstrarunt de dompnish ipsorum bonorum per arrestationemi a filiis Augustini de Hostaj militis, ipsis illatis minus iuste, de quibus dictisk nostris opidanis nulla emenda aut restitutio adhuc est oblatal, cum vero dicti filii Augustini sint vestri compatriotem in episcopatun Bremensi commorantes, rogamuso vestram discretionem ac presentibus exhortamurp ut amore nostri dominum episcopum Bremensemq, autr eius vices gerentem vel dominium Bremense regentem, taliter inducatis quatinus dictis nostris opidanis des Dordraco bona ipsorum ablata seu dampna proinde suscepta restitui faciant integre et complete; alioquin vobis significamus quod nostros opidanos super vestros concives aut alios quoscumque vestros compatriotas de dicto episcopatut Bremensi de cetero ipsorum dampna et iniuriasu recuperare permittemus. Litteras vero nostras de conductu vobis directas presentibus revocamus.

In cuius rei testimonium  sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in Dordraco in vigilia Assumptionis beate Marie virginis anno Domini Mo CCCo vicesimo.

[Dienstaantekening:]

¶ Per dominum Zudensemv, Symonemw de Bentemx, Gherardumy de Raphorstz, Iohannema' de Berghenb'.

a
Willemus, em onduidelijk C.
b
Haynno. B; Haynonie C.
c
hier een uitgekrabde s C.
d
door andere hand verbeterd uit viris C.
e
Rodolfum of Rodelfum C.
f
Dordraco C.
g
boven de regel toegevoegd B.
h
dampnis C.
i
errestatione B.
j
de eerste letter tussengeschreven C.
k
bovengeschreven C.
l
de eerste letter verbeterd uit a BC.
m
verbeterd uit compacte B; lezing onzeker vanwege een correctie C.
n
een afkortingsstreep boven de laatste letter geradeerd B; episcopatum C.
o
ragamus C.
p
de uitgang gecorrigeerd C.
q
Bremencem C.
r
ac C.
s
verbeterd uit in B.
t
episscopatu B.
u
verbeterd uit iurias B.
v
Zuden. B; Zudencē C.
w
Sy. B.
x
Bentē B; Bēth'e C.
y
Ghe. B; Ger'd. C.
z
Raph. B; Raporst C.
a'
Io B; Ioh. C.
b'
B'ghē C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: raden en gehele gemeente van Bremen