Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X026v_044_1 C ZE_K_X029r_044_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 26v, nr. 45 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Pieter Symons z.

In de marge: Van Pieter Symons sone.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 29r, nr. 44 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Ziericxee.

In de marge: ¶ Van Pieter Symons zone.

Abusievelijk heeft deze tekst hetzelfde volgnummer als de voorafgaande in het register. 

Mogelijk is in de lapidaire bijzin ende onse land weder iets weggevallen; blijkbaar is bedoeld dat Pieter Simonsz., die na zijn misdaad verbannen zal zijn geweest, het land weer in mocht.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. onsen lieven ende ghetrouwen scepenen ende raed van onser poirte van Zerixeec, saluyt. Wi doen u te weten dat wi Pieter Simonsd sone, die houder es van desen brieve, onsen evelen moet vergheven hebben ende onse landee weder, alse van den onghevalle dat ghescyede hem an Simonf sineng broeder, diemen zeghede dat hi wondeh daer hi doeti of bleef.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na onser Vrouwen dach int jaer ons Heren M CCC ende twintichj

[Dienstaantekening:]

¶ Per dominum comitem.

a
Heneg. BC; vόόr de H een geradeerde g C.
b
Holl. BC.
c
Zierixee met de i verbeterd uit iets anders C.
d
Symons C.
e
onse land, met land en de laatste letter van onse op rasuur C.
f
Symon C.
g
na de laatste letter een geradeerde e C.
h
na de e een geradeerde letter, mogelijk een n B.
i
doyt, door andere hand boven de regel toegevoegd C.
j
volgorde: int jaer ons Heren M CCC ende twintich des dinxendaghes na onser Vrouwen dach, wel per abuis B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Simonsz.