Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X030r_069_1 ZE_G_X030v_069_2 C ZE_K_X033r_069_1 ZE_K_X033v_069_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 30r-30v, nr. 70 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Meester Lamme van Vlissingen.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 33r-33v, nr. 69 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 93.

Vgl. nr. ZE 57.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi meyster Lamme van Vlissinghec, onsen knape, vercoft hebben onse land dat hier na bescreven staet, legghende te Vlissinghe: int eirsted twie ghemete ende hondert roeden daer Alaerd Pieters sone op wonet; in Ysekintse hemf vier mete ende een half verendeel; item derdalf met g ende twintich roeden die Symon Oudekijn hadde; in Wille Doedijnsh soens hofstede een ghemet vijftich roeden min; in Stienpits mete twie ghemete een half verendeel min; item neghen mete liens die Koudebarensi waren; item in die Pelkelj een half ghemet; dit coemt al in summe een ende twintich ghemete ende zeventich roeden, die Pieter Alaerde van Vlissinghe in die hand gheset sien voer zestien pond ende dertich penninghe grote, te lossene voer onser Vrouwen daghe ter lichdmisse naist comendek jof tsoude sijn vri eyghen bliven. Ende ditl land zal meyster Lam voers. ons ghelden elc ghemet bi der maten vijf ende twintich scellinghe grote, dat coemt na deser rekeninghe zes ende twintich pond tien scellinghe ende tien penninghe grote, des zal hi voldoen voer ons Pieterm Alaerde zestien pond ende dertich penninghe grote; ende tander hebben wi hem of ghesleghen van der scout die wi hem sculdich waren, alsoe dat hi ons hier of al voldaen hevet. Ende hi sal dit land van ons ende van onsen nacomelinghen in liene houden in deser manieren, dat na siere doet comen sal op sinen outsten sone wittachtich, ende liet n hi en ghinen wittachtighen sone, soeo soud comen op sine outste wittachtighe dochter, uytghenomen Belen siere dochter, die uyt ghegoed es, ende die soud van ons houden in rechten liene; ende op wilc haer dat coemt, est op zinen sone jof op sine dochter voers., die sal na meyster Lamsp doet sinen anderen wittachtighen kinderen daer of sonder onse lien te minderen oirsate doen alse mogheliken es, sonder arghenlist.

In orkonde q etc. Ghegheven in Middelburchr des vridaghes voer Palmen sonnendach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

s Per dominum comitem, dominum Zudensemt, dominum abbatem, magistrum Ioannemu de Florentiav, Willelmumw camerlinc, Gherardumx Alewiniy et alios.

a
Will'm B.
b
Heneg. B; Heyneg. C.
c
van Vlissinghe ontbr. C.
d
verbeterd uit eerste C.
e
Ysekijnts C.
f
B.
g
hier ende doorgestreept C.
h
een spatie tussen Doe en dijns overbrugd met een horizontale streep B.
i
Coudebarens, de eerste letter verbeterd uit h C; de naam is wel te lezen als Condebarens (zie nrs. ZE 57, 175 en 378).
j
Pell el (?) B.
k
1322 februari 2.
l
tit C.
m
na de eerste letter op rasuur C.
n
hier het doorgestreept C.
o
boven de regel toegevoegd door andere hand C.
p
de laatste letter uit d C.
q
hier desen brieve C.
r
Middelb. BC.
s
hier C.
t
Zuden. BC.
u
Io BC.
v
FLorena C.
w
Will'm B; Vill. C.
x
Gher'd. B; Gher. C.
y
Aluwini C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: meester Lam van Vlissingen, knaap