Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X030v_073_1 ZE_G_X031r_073_2 C ZE_K_X034r_073_1 ZE_K_X036v_073_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 30v-31r, nr. 74 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Broeder Willam Vays.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 34r, nr. 73, en f. 36v, nr. 82e (doorgestreept) (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

 

Deze tekst is in C twee maal gekopieerd, de tweede maal temidden van een reeks per ongeluk gedubbelde afschriften, welke naderhand werden doorgestreept. Zie de kopnoot bij nr. ZE 83. – In de onderstaande editie worden de variante lezingen van de doorgestreepte versie geannoteerd met het sigle C'.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi broeder Willame Vays, meyster van Scoudemoerc, onsen goeden vriend, omme menighend dienst die hi ons ghedaen hevete ende noch doen zal ghegheven hebben hem te bruken te sinen live onse dertich mete lands in Niewe Hinkelijn polre ende den middeldijc diere tyeghens leyd, binnen desen marken leghende: die monike van Crabbendike an die oistzide, die prochghi van den Waerde an die zuyt side, tland dat wi Hughen van der Pannenf ghaven op die westzide ende Oude Cruninghe an die noirdzide; ende na broeder Willaems doet voers. soe sal dit voerghenoemde land vri weder an ons comen, ende wi sulre selve also langhe als hi levet onse ambochte ende onse tiende of behouden.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchg int jaer ons Heren M CCC ende twintich h des manendaghes na Palmen sonnendach.

[Dienstaantekening:]

i Per dominum comitem, dominum Zudensemj, Willaemk camerlinc et alios.

a
Will'm B.
b
Heneg. B; Heyneg. CC'.
c
Scoudenmoer CC'.
d
menghen C.
e
vóór de eerste letter een uitgeveegde g C'.
f
Pannē BCC'.
g
Middelb. C.
h
hier om een gat in het perkament heen geschreven B.
i
hier ¶, vrijwel geheel verdwenen in de vouw C.
j
Zuden. BCC'.
k
Will'm BCC'.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: broeder Willem Vays, meester van Schoudeemoer