Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X034r_094_1 ZE_G_X034v_094_2 C ZE_K_X040v_094_1 ZE_K_X041r_094_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 34r-34v, nr. 96 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan Symons z. ende Lijsbeth Wisse Gillis zoons dochter.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 40v-41r, nr. 93 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

Vgl. de in het register belendende nrs. ZE 93 en 95. Voor de in deze oorkonden genoemde verkoop door Gillis van Koudekerke van de ambachten van Koudekerke en Vlissingen aan graaf Floris V, die op 10 januari 1294 plaats vond, zie OHZ V nrs. 2849-2851.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken condc etc. dat Jan van Rubroec ende Adelise sijn wijf ons langhe tijd ghevolghet hebben omme scoud die die grave Florens, daer Goed die ziele of hebben moet, sculdich soude wesen bleven Wisse Gillijsd sone van Coudekerkee alse van ghecoften ambochten te Coudekerkef ende te Vlissinghe, daer meyster Willaemg Loef ende Simonh van der Hoghen een segghen ofi gheseghetj souden hebben, ende van deser scout soudek Jan, Symon ende l Lizebetm Wisse Gillijs soenn kindere voirscreven die ene helfte toe behoreno; van wilker scout wi niet gheproeve en konnen weder wise sculdich waren jof en waren, mar omme Goids willen ende om bede van goeden luden ende omme horer ouder dienst willen soe hebben wi hem te gratien ghedaen ende bewijst voir horer helfte van der scout: zestich pond Tornoisp. Ende ombieden Vrederic onsen rentemeyster van Zelandq dat hi hem dese zestich pond voirscreven gheve binnen deser meyen naist comende uyt onser bede; ende van alsoe veler zullen wi hem quiten met desen brieve in siere eirster rekeninghe. Ende hier bi hebben ons Jan, Simons ende Lisebett voirscreven van allen eysken die si ons eysken mochten tote op den dach toe van huden quite ghescouden, ende ghescoert enen brief van den grave Florens voirs. ende enen brief van kennesse van mannen alse van den cope ende van der scout voerscreven.

Ghegheven in Middelburchu desv donresdaghes na Paesdaghe int jaer ons Heren M CCC ende een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominumw Zudensemx, abbatem de Middelburchy, magistrum Iohannemz de Florenciaa' et alios.

a
Will'm B; Will. C.
b
Heneg. B; Heyneg. C.
c
coend, de o verbeterd uit iets anders C.
d
Gijllijs C.
e
Koudekerke C.
f
Koudekerke C.
g
Will'm B.
h
Symon C.
i
ontbr. B.
j
de laatste letter onzeker B.
k
boven de regel toegevoegd C.
l
hier ende herhaald B.
m
Lisebet C.
n
soens C.
o
beheeren C.
p
Tor. BC.
q
Zeell. C.
r
wele C.
s
Symon C.
t
Lysebeth C.
u
Midd. B; Middelb. C.
v
ontbr. B.
w
dominos C.
x
Zuden. B; Zud. C.
y
Midd. BC.
z
Io BC.
a'
Flora B; Flor. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan, Simon en Elizabeth, kinderen van Wisse Gillisz. van Koudekerke