Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X034v_097_1 ZE_G_X035r_097_2 C ZE_K_X043r_097_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 34v-35r, nrs. 99-100 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Pieter vanden Vliet.

De notitie aan het slot heeft in het register het eigen volgnummer 100 gekregen.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 43r, nr. 96 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 95.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. ombieden alle den ghenen die woenden in Pieters ambocht van den Vlietec tote dien tiden dat hi in Jan Heynricd soens helpee quam, dat ghif met Pieter voirs.g ghelt alsulke verboirnesse alse Jan Heyrixh sone verboirde ende Pieter met hem ini bevallenj es, alsoe groet als si berekenen moghen ghemet ghemet ghelike van also vele lands als ghik doe ten tiden had dat die dinghen ghesceydenl. Ende waert dat hem yement ontrumet waer die tote dien tiden onderm hem woende, soe ghebieden wi sinen ambochts here dat hi Pieter dat ghelt in pande; ende wil hi des niet doen, soe gheven wi Pieter oirlof daer mede te rekenen jeghens onsen rentemeyster, ende bevelenn onsen rentemeyster dat hijt weder in pande van den ghenen daerd ane ghebreket van onsen wegheno.

Ghegheven in Middelburchp des vridaghes na Paesdach int jaer ons Heren M CCC ende een ende twintich.

 

Ende voer dese verboirnesse voirscreven soe hevet Pieter voers. minen here op ghedraghen alle sine ambochten ende sine tiende die hi hevet.

[Dienstaantekening:]

Per dominum q abbatem de Middelburchr, dominum de Cruninghe, Danielems de Merewedet, Gillijsu Boudijns f., Willaemv Jans f., Mathijs Bollartw et alios.

a
Will'm B.
b
Heneg. B; Heyneg. C..
c
V verbeterd uit iets anders, en het aaneengeschreven denVliete gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
d
Henric C.
e
de onderschacht van de p verdwenen, en het woord van het voorafgaande gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
f
hi C.
g
voris. B.
h
Henrics C.
i
boven de regel toegevoegd C.
j
de tweede l bovengeschreven B.
k
boven de regel toegevoegd B; de g in tweede instantie tussengeschreven C.
l
ghescieden C.
m
verbeterd uit met C.
n
bevelent met daarna nog een geradeerde letter C.
o
weghent C.
p
Midd. B.
q
hier et B.
r
Midd. B; Middelb. C.
s
Da BC.
t
Me'wede BC.
u
Gill. C.
v
Will'm B; Will. C.
w
Boll't B; Bell't C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter van den Vliet