Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X036v_109_1 ZE_G_X037r_109_2 C ZE_K_X045v_109_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 36v-37r, nr. 112 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Hanne Willam veren Gheilen zoons z.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 45v, nr. 108 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 101.

Het afschrift lijkt defectief, aangezien de omschrijving van de grafelijke rechtshandeling ontbreekt.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen ludend dat wi alsulken pachte alse Hanne Willaem veren Gheilene soens sone ghemaect hevet yeghens Gherardef van Leideng ter tijd doe hi onse rentemeister was in Zelandh, alse van vijf ghemete ende twie hondert roeden lands in Zuedijci in j Ieersekek ambocht, die ons anequamen vanl Pietrem Arnouds zone ende zinen zuagher bi rechte ende bi vonnesse van den ghezuoren alse van dijcghelde, in al dier manieren dat die brief sprect die Hanne voers. van Gherarden daer of hevet.

In orkonde etc. Ghegheven tote Reymerswaleo des vridaghes na sinte Katerinen daghe int p jaer ons Heren M CCC endeq een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum de Cruninghe et aliosr.

a
Will. B.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Holl. B; van Holland ontbr. C.
d
etc. i.p.v. allen luden C.
e
Gheylen C.
f
Gher'de B; Ghererde C.
g
Leyden C.
h
Zeeland C.
i
de u gecorrigeerd B; Zwedijc, de w gecorrigeerd C.
j
hier twee letters (in?) doorgestreept C.
k
Ie gecorrigeerd, de e onduidelijk B; Ieerseker C.
l
in de marge door andere hand bijgeschreven B.
m
Piet' C.
n
Gher'de B; Ghererde C.
o
Reym'swale BC.
p
hier orconde etc. herhaald, doorgehaald d.m.v. onderstreping C.
q
ontbr. C.
r
et alios ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hanne Willem vrouw Geilenzoonsz. en Gerard van Leiden, toen rentmeester van Zeeland