Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X040r_133_1 C ZE_K_X048v_133_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 40r, nr. 134 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Poirtvliet.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 48v, nr. 130 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 72.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc. onsen scoutate, scepenen ende anders onsen goeden luden van Poirtvlietc, saluyt met goeder jonsten. Want dat land van Poirtvlietd alenken polren ghedijcte es ende alle die polre mede gheheventf sieng met den ouden lande h te dikene meti met ghelike, wair bi dat vele luden recht denketj datmen dat nieweland van Priesters meetk mede sculdich ware te hevenenl met denm ouden lande ghemene te diken, dair wi tote deser wilen omme ander onmoeten die wi op hebben dat nauste recht niet of ondervinden en moghen, mair houden dat toit onsen verclaersene; ende ghebieden onsen scoutate, scepenen ende anders onsen goeden ludeno van Poirtvlietp voirscreven dat si ons selves land also verre alst ons in Priesters meet toe behoirtq metten ouden lander ghemenes in heveninghen brenghen mett met ghelike met hem te dikenu.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburchv op sente Benedictus dach int jaer ons Heren M CCCo ende zestiene.

[Dienstaantekening:]

¶ Per dominum, dominum Zudensemw, magistrum Iohannemx de Florenciay, dominum Iohannemz de Cruninghea', dominum Nycholausb' Kervincc' et alios, et dominum Gherardumd' de Raporst.

a
Heynn. B; Heyn. C.
b
hier van Holl. C.
c
Poerdvliet C.
d
Poerdvliet C.
e
ghedijc C.
f
t door andere hand toegevoegd C.
g
na de n een s geradeerd C.
h
hier lande, doorgestreept C.
i
door andere hand bovengeschreven C.
j
t uit n C.
k
Priesters meest C.
l
door andere hand verbeterd uit gheldene C.
m
dien C.
n
ommeete C.
o
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
p
Poerdvliet C.
q
volgorde toe behoerd in Priesters meet C.
r
also verre ... ouden lande door andere hand boven de regel toegevoegd B.
s
ghemeene, met correctie door andere hand C.
t
ontbr. C.
u
deken C.
v
Middelb. B; Middelbruch C.
w
Zuden. B.
x
Io. B.
y
Floren. B.
z
Io. B.
a'
Cruningh. B.
b'
Ny. B.
c'
K'vinc B.
d'
Gher. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: schout, schepenen en goede lieden van Poortvliet