Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X042r_149_1 C ZE_K_X052r_149_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 42r, nr. 151 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Heynrick die Bruyne ende Andries van Hale geleydea.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 52r, nr. 146 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 106.

De registratie van deze oorkonde is in verkorte vorm, maar afgezien van de intitulatio en adres (en mogelijk de corroboratio) lijkt vrijwel de hele tekst van het stuk te zijn opgenomen.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here bi siere letter ghegheven Heynrike dieb Brune ende Andriese van Hale, coipmanne van Westvalen, goed ende vaste gheleyde onghemoyt ende onghelet te varen, te blivene ende tekeeren over al in sinen lande van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zelande ende van Vrieslandf met haren goede ende met haren comanscip van sente Jans daghe midsomerg die naist comet een jaer dair na, sonder archlist, overmids hore rechtenh tollen die si mijns heren tolnars betaillen sullen van den goede dat si voeren zullen dat hem toe behoirt, in manieren dat mijn here hem dit voirs. gheleyde wedersegghen mach; ende wair dat sake dat hijt hem weder seyde, so gheeft hem mijn here goed gheleyde achte daghe na dien dat hijt hem weder seyd sal hebben, sijn land te rumen met horen goede ende met hoere coemanscip, sonder archlist bezeghelt mit sinen seghel.

Ghegheven tote Zeerixeei op den Ascentien dach int jaer ons Heren dusent drie hondert twee ende twintich.

a
of geleidet? (de laatste letter(s) onduidelijk) B.
b
boven het woord een overtollige afkortingsstreep B.
c
Heynn. B; Heneg. C.
d
Holl. BC.
e
Zel. B.
f
Vriesl. B; Vriseland C.
g
24 juni.
h
bovengeschreven B.
i
Zierixee C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik de Bruine en Andries van Hale, kooplieden uit Westfalen