Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X043v_154_1 C ZE_K_X053v_154_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 43v, nr. 156 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Idem.a

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 53v, nr. 151 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 107.

Vgl. het voorafgaande nr. ZE 153.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave b etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven joncfrou Justinen, sheren Hughen des Ghouwersc dochter, vrien orlof te vercopen zeven mete lands lettel min jof meer, legghende in Coudekerke achterd Clays ver Dirvers sone, wilc voerghenoemde land dat wi ghaven Jan Sceyvene onsen knape, daer God die ziele of hebben moete, ende der voernoemder joncvrou Justinenf te hulpe tsinen huwelike ende ervelike te besittene; ende omme dat wi verstaen hebben dat joncfrou Justine Jan Sceveng weduwe voirs. dit voirs. land vercoft hevet Clays ver Dirvenh sone, Heynric Heynricsi f.j, Clays Symons sone ende Claysk Justaes sone, so hebben wi belovet ende beloven dese voerscreven vier persone ghewart te houden ende te doen houden in den selven coepe tyeghens elkenl man hem ende horen nacomelinghen, in allen manieren als si in den coep verghadert sien bi allen vorwaerden tyeghen der voernoemder joncvrou Justinen.

Ende omme dat wi willen dat alle dese voerscreven pointe vast ende ghestade sullen bliven, so hebben wi dese lettere bezeghelt met onsen seghele. Ghegheven int jaer ons Heren M CCCo XXII des dinxendaghes na der Trinitetm.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter.

a
namelijk jonkvrouw Justine, dochter van heer Hugo de Gouwer, zoals genoemd in het opschrift van de voorafgaande oorkonde in het register.
b
hier van Heneg. van Holl. C.
c
Gouwers C.
d
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
e
Sceven C.
f
Justine C.
g
Jan Sceven boven de regel toegevoegd B.
h
verDirven C.
i
Heynr. B.
j
zoene C.
k
Claes C.
l
de eerste letter onleesbaar vanwege een inktvlek B.
m
Triniteyt C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Justine, dochter van heer Hugo de Gouwer en weduwe van Jan Scheve, knaap