Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X044r_160_1 C ZE_K_X054v_160_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 44r, nr. 162 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Bollairt Bollairtsa z.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 54v, nr. 157 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 108.

Vgl. nr. ZE 152.

De 'heventijd' is de periode van zeven jaar gedurende welke de zettingen en omslagen van de bede naar dezelfde maatstaf werden geheven.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc d etc. maken cond etc. dat wi Bollarte Bollartsf sone, onsen trouwen knape, gheoirloft hebben ende ontrumetg dat hi mit hem hevene onse ghemet ambochts dat Willaemh Claysemans zoensi kinder beseten hebben int Segambocht, ende Badeloghen Willaemsj dochter land also groet als sijt int Segambochtk voerscreven gheleghen hevet, omme dat Bollartl voirs. meeste deeltm ende begroet es in den ambochtn voerscreven; dit willen wi dat ghedure dese naeste heventijd uyt, ende niete langher, en ware bi onsen oirlove.

In orkonde o etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na sente Pieters dach inghaendep oiste int jaer XXIIoq.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensemr et alios.

a
Boll'ts B.
b
Will. B.
c
Heynn. B; Heneg. C.
d
hier van Holland C.
e
Bollaerde C.
f
Boll'ts B; Bollaerds C.
g
ontrumēt B.
h
Will. B.
i
ontbr. B.
j
Will. B.
k
Seghambocht C.
l
Bollaerd C.
m
of moeste doelt? B.
n
ambochten, met de n geradeerd C.
o
hier desen brieve C.
p
in ghaende B.
q
int jaer ons Heren dusent driehondert twie ende twintich C.
r
Zuden. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Bollaard Bollaardsz., knaap