Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X064r_215_1 B ZE_G_X051v_215_1 ZE_G_X052r_215_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 64r, nr. 211 (1323 ca. september-begin oktober, naar het origineel).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 51v-52r, nr. 215 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem Everdeys z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 97.

Allen den ghenen die desen brief etc.b, ic Willaemc Everdeisd zone van Bigghenkerke saluyt ende kennesse ter waerheden. Het sie cont hen allen dat ic ghelovet hebbe ende ghelove minen rechten here heren Willamee gravef van Henegouweng etc. ende zinen nacomelinghen graven van den landenh voirs. ewelike ghetrouwe te wesen, te dienen, te helpen ende te starkene jeghens elken man met live, meti goede ende met al mire macht, als een ghetrouwe man sculdich es te doene zinen rechten here; ende waer dat sake dat ic des niet en dade, so kenne ic mi zelven trouweloesj, witteloes ende menedich, ende dat ic verboird hebbe jeghens minen voirscreven here den gravek ende sinen nacomelinghen graven van den landen voirs. mijn lijf ende mijn ghoed, ende dat zal staen tote zijns selves proevene. Ende daer bi heeft hi mi vergheven sinen evelen moed ende sine gramscepe die hi op mi hevet ende eute haddel, ende alle broken die ic jeghens hem hebbe mesdaen tote op den dach van heden.

Ende om dat ic Willaemm Everdeisn sone voirs. neghenen zeghel en hebbe, so heb ic ghebeden edelen knapen ende wisen Arnoude sheren Allaerdso sone van Bigghenkerke, Willaemp ende Bruusche sheren Henrixq kindere van den Zouten lande dat si desen brief beseghelen willen in kennesse der waerhede, yeghelike met horenr zeghele s. Ende wi Arnoud, Willaemt ende Bruusch voirghenoemd hebben dese brief bezeghelt yeghelike met onsen zeghele uuthanghende in kennesse der waerheyden van desen voirscreven dinghen, ende omme die bede Willems Everdeisu zoens voirs.

Dit was ghedaen in die jare ons Heren dertien hondert ende een ende tuintich, des manendaghes voir Ascensionsv daghe in die maent van meye.

 

w Istam litteram dedi Ingibertox.

a
Zeel. A.
b
sullen sien jof horen lesen i.p.v. etc. B.
c
Will. AB.
d
Everdeys B.
e
Will. AB.
f
..grave B.
g
Heneg. A; Heynn. B.
h
lande B.
i
m verbeterd uit een opgaande schacht A.
j
de laatste letter onzeker A.
k
..grave B.
l
aldus AB (hadde door een andere hand boven de regel toegevoegd B); mogelijk te lezen als ute hadde, 'uitstaande had'.
m
Will. AB.
n
Everdeys B.
o
Allards B.
p
Will. AB.
q
Henr. B.
r
heren A.
s
hier j uuthanghende in kennesse der waerhede, doorgestreept A.
t
Will. AB.
u
Everdeys B.
v
Ascentien B.
w
het volgende door dezelfde hand, maar met andere inkt en pen A.
x
Ingib'to A; Ingheb'to B.
Oorkonder: Willem Everdeisz. van Biggekerke
Destinataris: graaf Willem III