Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X067r_237_1 B ZE_G_X053v_237_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 67r, nr. 235 (primaire registratie).
Opschrift:

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 53v, nr. 237 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Janne die Jongeb.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 122.

Voor de identificatie van Voortrap zie de aantekening bij nr. ZE 193.

Wi Willaemc graved van Henegouwene ende van Hollandf maken cond allen luden dat wi bi Vredericg onzen rentemeister van Zeellandh vercoft hebben Janne den Jonghen drie i ghemete ende twee hondert roeden lands ter goider mate, legghende in den polre van Vortrappe, elc ghemet omme VI s. groter Tornoysej, daer hi ons bi onzen rentemeister voers. of voldaen ende betailt hevet; ende hier binnen zo zal hijt houden tot alzulken cense als men tander land van Vortrappe hout. Ende dit voers. land beloven wi hem tek warenne jeghens elken man.

In orkonde dezen brief bezegheltl etc. Ghegheven in Middelburchm feria IIa ante Symonn et Iude anno XXIIIoo.

[Dienstaantekening:]

Per Fredericump receptorem.

a
Zeel. A.
b
Jong. B.
c
Will. B.
d
..grave B.
e
Heneg. A.
f
Holl. A; etc. i.p.v. van Henegouwen ende van Holland B.
g
Vred'ic A.
h
Zeell. B.
i
hier ende, doorgestreept A.
j
Tor. A; Torn. B.
k
van de e alleen de eerste haal geschreven A.
l
dezen brief bezeghelt ontbr. B.
m
Midd. AB.
n
Sy A.
o
des manendaghes voir sinte Symon ende Juden dach int jair ons Heren Mo CCCo drie ende twintich B.
p
Fred'icum A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan de Jonge