Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X073r_274_1 B ZE_G_X058v_274_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 73r, nr. 271 (primaire registratie).

De onderstaande notitie is in A ingeschreven in de spatie tussen het voorafgaande nr. ZE 273 en de eronder staande, en deels geradeerde, aanhef Wi W.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 58v, nr. 273 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).

Naar het voorbeeld van de legger A is deze notitie in B ingeschreven aansluitend aan het voorafgaande nr. ZE 273.

De oorkonde die aan deze ongedateerde notitie ten grondslag lag zal zijn uitgevaardigd gelijk met de voorafgaande nrs. ZE 255-273 d.d. 27 maart-17 april 1324, in welke periode graaf Willem III in Middelburg verbleef. – Voor de term 'vrienden' in dit verband zie de aantekening bij nr. ZE 81.

Item hevet mijn here orlof ghegheven met zinen brieven Henrica Dankaerdsb sone te panden zine vriende omme die verboirnesse c met Cliekaerded.

a
Heynric B.
b
Dankats B.
c
hier twee doorgestreepte woorden van[.]y[.]i[..]e Cliekae A.
d
Clickarde, de d gecorrigeerd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik Dankardsz.