Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X074r_287_1 B ZE_G_X060r_287_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 74r, nr. 284 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 60r, nr. 286 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Zoete Philipsa wijff van Borsselen lijfftocht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 131.

Wi Willaemb grave etc. maken cont allen ludenc dat vor ons quam onse ghetrouwe knape Philips van Borselen ende maecte met onser hant joncfrouwe Zoeten sinen wive, haren Jorijs dochter van Maren, tote hare lijftochte vichtich pond suarter Tornoysed sjaers, die hi hare bewiset hevet up een ende twintich ghemete tiende lettel min jof meer die hi van ons hout in rechte lene, legghende in Borselen in die Westkerce ende in die Oestkercf, wilke lijftochte vorscreven wi der vorseyder joncfrouwen Zoeten verlyet hebben ende verlien nae sede ende ghewoente van onsen lande.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe up der Heyligher Cruyseg dach in septembre int jaer ons Heren M CCC vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Perh dominum personaliter.

a
Ph's B.
b
Will. A.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Tor. AB.
e
Westk'c AB.
f
Oestk'c A; Oistk'c B.
g
na de e een geradeerde n B.
h
verdwenen in de vouw B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Zoete heer Jorisdr. van Mare en haar echtgenoot Filips van Borsele, knaap