Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X060r_289_1 C ZE_K_X074r_289_1 ZE_K_X074v_289_2

A: zie nr. AW 149.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 60r, nr. 288 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, wrs. naar A).
Opschrift:

Boudijn van Bairsdorp ende Dirc Boudijnsa z.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 74v, nr. 288 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt, naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, 344, naar AGH 304.

In C, het kleine register AGH 304 waarin de primaire registratie van Zeeland is bijgehouden, staat onderaan f. 74r, volgend op nr. ZE 288, de (ongenummerde) notitie: Nota.b Hic deficit littera que habetur in Waterland de uno moerdijc quem emit Boudwinus de Barstorp et Theodericusc filius Boudwini de Stavenesse. Deze opmerking verwijst blijkbaar naar de per abuis in AGH 317 (het kleine register Waterland) opgetekende registratie AW 149. Later voegde scribent 3D aan deze notitie in het Zeeuwse register C een wijzend handje toe met de tekst Verte folium; in de brede ondermarge van f. 74v schreef dezelfde kopiist inderdaad de tekst van genoemde ontbrekende oorkonde. In het grote register Zeeland B, het duplicaat van C, is die notitie over de ontbrekende oorkonde niet overgenomen, maar is de tekst van dit nr. ZE 289 op de goede plaats ingeschreven, dus na nr. 288, zoals dat was aangegeven in die notitie in C. Aangezien hand 3B2, die dit gedeelte van B kopieerde naar C, waarschijnlijk eerder werkzaam was dan hand 3D die de tekst in C toevoegde, moeten we aannemen dat de eerstgenoemde op aanwijzing van de notitie in C de oorkondetekst in het register Waterland heeft opgezocht en op de goede plaats in B heeft afgeschreven. Het afschrift in C daarentegen zal niet zijn vervaardigd naar die zelfde primaire registratie in Waterland maar naar het afschrift B in Zeeland, gezien de in B en C aangetroffen gemeenschappelijke tekstuele afwijkingen ten opzichte van A.

Voor de tekst van deze oorkonde zie de editie van nr. AW 149, de primaire registratie, alwaar de varianten uit B en C van het register Zeeland zijn geannoteerd.

a
Boud. B.
b
dit woord in de marge C.
c
Theod'icus C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn van Baarsdorp en Dirk Boudewijnsz. van Stavenisse