Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X075v_299_1 B ZE_G_X061v_299_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 75v, nr. 296 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 61v, nr. 297 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Airnt Ghijssen z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 134.

Wi Willema grave etc. maken cont allen ludenb. Want Arnoud Ghisen sone, onse trouwe knape, inc vrien eyghen ons up ghedraghen hevet als eyghen ended leen dat hi teser tijt toe ghehouden ende ghehat hevet in den Ouden Aggher alsoe groet als hi gheleghen es, zoe hebben wi hem ghegheven in rechten lene van ons te houden al die renten die up den Aggher[Agg' B.} verscinen tote twintich scellinghe groter Tornoysee toe sjaers, in manieren: sijn de renten dilder, dat hi ons niet meer eyschen enf moghe; ende moghen onse boden den Aggherg vorscreven duereh gheven sjaers dan XX s. grosseni, dat zullen si up boeren tonser behoif.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchj up Alre heylighen dach in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, episcopum Zudensemk, abbatem de Middelburchl et alios.

a
Willaem B.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
d
boven de regel toegevoegd A.
e
Tor. AB.
f
ene A.
g
Aggh' B.
h
diere B.
i
gross. A; grote B.
j
Midd. AB.
k
Zuden. AB.
l
Midd. A; Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud Gizenz. knaap