Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X080v_335_1 B ZE_G_X065r_335_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 80v, nr. 332 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 65r, nr. 330 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Rymerzwale.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 144.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Clays den coster van Reymerswaleb die scole tote Reymerswalec, in zulker maniere dat hise zal verdienen bi enen goden clerc tonser eren ende ter kinder orbare; dit zal ghedueren tonsen wederzegghen.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe up sente Lucas dach int jaer d XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Kervingume serf Boudijnsg f.h

a
Willaem B.
b
Reym'swale A; Reym'zwale B.
c
Reym'swale AB.
d
hier van B.
e
Kervinghum B.
f
ontbr. B.
g
Boud. AB.
h
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas, koster van Reimerswaal