Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X085r_376_1 B ZE_G_X068v_376_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 85r, nr. 382 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 68v, nr. 368 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Costijn Jacob z.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 384.

Willema grave van Heynegouwenb maken cont allen luden. Want wi verstaen dat Costijn Jacobs f.c van Elkersee van dieften voervluchtich es uyt onsen lande, zoe hebben wi alsulcd land als ons van hem ane comen es, tote drie meten toe endee drie vierendeel, ghegheven Jan Symon Reynghersf f. f. van ons te houden in rechten lene, hem ende sine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghe.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes nae Paeschen int jaer g XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter, Mathiam et Wilhelmumh camerarium.

a
Will. A.
b
Heyn. A; Heynn. B.
c
sone B.
d
al sul B.
e
boven de regel toegevoegd A.
f
Reyngh's A; Reygh's B.
g
hier ons Heren Mo CCC B.
h
Wilh. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan zoon van Simon Rengersz.