Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X090v_408_1 B ZE_G_X072r_408_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 90v, nr. 416 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 72r, nr. 397 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Clais Hallinx z. ende Jan Lems z.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 159, ad '23 (of 30) maart' (ten onrechte aangevend dat in A of B in de datering zou staan 'na onser Vrouwendag').

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. doen u te weten Clays Hallinx sone ende Jan Lems f. dat wi u voirmaels baden omme uwe deel van der ere helfte van der kerke te Kercwervec, die nu open es bi ser Wissen doet, dat ghijt gheven wilt Heynricd Poppen sone onsen clerc omme onser bede wille, waer op ghi ons screvet bi uwen brieve dat ghi juwe ghifte vorstene ende houden f zout tot onser coemsten toe in Zeelandg ende dan dair in doen als ons goet ende orbaerlic dochte; des ghi niet ghedaen en hebbet. Waer of wi u te weten doen h dat Gillijs Boudijns sone ende die hem volghen hoir deel van der ghifte van der kerken voirs. ons op ghedraghen i hebben tot deser tijt, ende wi hebbense Heynric Poppen sone voirs. omme Gode ghegheven, ende zullenre hem in te helpe comen zijn recht te verwaerne daer wi moghen; ende begheren noch an ju dat ghi omme Gode ende onsen wille Heynric voirs. noch met uwen dele van der kerken voirs. j Ende dair also toe doet als ghi wilt teere ander tijd dat wi omme uwen willen doen, als ghi onser te doen hebt jof als ghijs narenstelike begheert.

Ghegheven in Middelburchk des manendaghes voir onser Vrouwen dach in martel int jaer ons Heren m Mo CCCo enden XXVIo.

a
Will. AB.
b
Heynn. AB.
c
Kerc | w've A.
d
Heynrc A.
e
r onduidelijk, verbeterd uit de aanzet van een lange s B.
f
hier wilt, doorgestreept A.
g
Zeel. A.
h
het vervolg geschreven met een pen met spitsere punt B.
i
hier om een gaatje in het perkament heen geschreven B.
j
hier lijkt iets te ontbreken als beghiften wilt.
k
Middelb. A; Midd. B.
l
m'te', gecorrigeerd A.
m
hier ons Heren herhaald A.
n
Mo CCCo ende ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Hallincsz. en Jan Lemsz.