Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X091v_415_1 B ZE_G_X072v_415_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 91v, nr. 425 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 72v, nr. 404 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Willem Thonis z. van Kortkene.

In de marge, door andere hand: Exspiravit. – Onder de tekst, door een derde hand: Concordatus.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen ludenc dat Willem Tonisd f.e van Cortkene vore ons quam ende vergaf Heyne Roden sinen evelen moet van alre mesdaet die hi jeghens hem mesdaen hadde tote hede desen daghe toe, ende hi verlyde hem een rechte soene.

In oirkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende XXVI des vridaghes na onser Vrouwen dach in marte.

a
Will. A; Willem B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Thonis B.
e
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Antonisz. van Kortgene en Hein Rode