Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X093v_427_1 B ZE_G_X074r_427_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 93v, nr. 437 (primaire registratie).

In de marge een kruis.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 74r, nr. 415 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jan Pieter Pieters zoens kindere.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 160.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat Jan c Pieter Pieters soensd kindere van Weester Sobburche jeghens ons verdinghet hebben voir hem, horen vriende ende helperen van horer verboirnisse van Lem ende Pieter Gillijs Paidzenf soens kindere doet. Voirt hebben Jan ende Pieter voirs. jeghen ons verdinghet voir hem g ende horen vrienden van alsulker verboirnesse als hem op comen mocht toit onser behoef van Willekijnh Dintsi doet die tote Vlissinghe ghesleghen ward om tachtich pond Tornoysej, dair si Jan Heynrixk sone onsen rente meyster van Bewestersceltl in Zeelandm of ghenoechn ghedaen hebben, waer of wi Jano ende Pieterp ende haren vrienden voirscreven van deser verboirnisse quite scelde.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchq des manendaghes na Palmen sonnendach int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

a
Will. A; Willem B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
hier ontbr. wel ende AB.
d
ontbr. A.
e
West' Zobb'ch B.
f
Padzen B.
g
hier voir B.
h
Willekijns B.
i
of Dincs A.
j
Tor. A; Torn. B.
k
Heynr. B.
l
Bewest'scelt A; Bewest' Scelt B.
m
Zeel. AB.
n
ghenoch, door andere hand boven de regel toegevoegd B.
o
Janne B.
p
Pietere B.
q
Midd. A; Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan en Pieter, kinderen van Pieter van West-Souburg, met hun vrienden en helpers