Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X093v_429_1 B ZE_G_X074r_429_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 93v, nrs. 439-440 (primaire registratie).

De bij de oorkonde behorende notitie heeft een eigen volgnummer gekregen.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 74r, nr. 417 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Alene her Henrica Boffels dochter.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 160.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb grave etc. maken kond etc. Want joncfrouwe Alene heren Henricc Boffels dochter, ridders, ons langhe tijd vervolghet heft ende als wi verstaen van cranker renten es, zoe hebben wi hoir om Gode ende om goider lude bede d te gracien ghedaen ende gheven hoir toit horen live alle jare viertich pond suarter Tornoysee, ende bewisen hoir die jaerlix in te nemen op onse water molen te Vlissinghef, die ene helfte alle jare toit Alre heylighen misseg ende die ander helfte toit sinte h Odulfs daghei daer na, ter tijd toe dat wise elwaer in anderen sekeren goide bewijst hebben; in manieren zoe wilc tijd dat dese joncfrouwe voirs. stervet, dat dese viertich pond sjaers vrieliken weder zullen comen ane ons jof ane onse nacomelinghe.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchj des woensdaghes na Palmenk sonnendach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIo.

 

l Ende hier bi heeft joncfrouwe Alene voirs. ons quite ghescouden voir ons ende voir onse manne van allen eyske die si ons eysken mochte van hairs vaders doet ende hore moeder.

a
Henr. B.
b
Will. A; Willem B.
c
Henr. A; Heynr. B.
d
hier willen, doorgestreept A.
e
Tor. A; Torn. B.
f
Vlissinghen B.
g
1 november.
h
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven A.
i
12 juni.
j
Midd. AB.
k
l onduidelijk, in de vorm van het afkortingsteken voor er A.
l
het volgende op een nieuwe regel, en door andere hand A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Alene, dochter van heer Hendrik Buffel ridder